II INTERNATIONAL YOUTH WATERCOLOR FESTIVAL – Plovdiv 2022 Award Nominations

The jury of the II International Young Watercolor Festival-Plovdiv, 2022: Ali Abbas Syed – Pakistan, Jansen Chow – Malaysia, Miran Kim – Korea, Nicolaz Lopes – Peru, Richard Chao – Australia, nominated the artists below. The awards, chosen by the sponsors among selected artists will be announced during the inauguration in July 7th, 2022 in …

II INTERNATIONAL YOUTH WATERCOLOR FESTIVAL – Plovdiv 2022 Award Nominations Read More »

АКВАРЕЛЪТ В БЪЛГАРИЯ ПО ВРЕМЕ НА СРЕБЪРНИЯ ВЕК В РУСИЯ. СРЕБЪРЕН ВЕК НА АКВАРЕЛА ДНЕС

The silver age! A time of spectacular flourishing of Russian culture and arts in the late XIX and early XX centuries, in constant connection with modern European achievements. In many of them, Russia is in the lead role. At the beginning of the period, Bulgaria, a country with a thousand-year history and culture, a cradle …

АКВАРЕЛЪТ В БЪЛГАРИЯ ПО ВРЕМЕ НА СРЕБЪРНИЯ ВЕК В РУСИЯ. СРЕБЪРЕН ВЕК НА АКВАРЕЛА ДНЕС Read More »

АКВАРЕЛЬ В БОЛГАРИИ В ПЕРИОД СЕРЕБРЯНОГО ВЕКА В РОССИИ. СЕРЕБРЯНЫЙ ВЕК АКВАРЕЛИ СЕГОДНЯ

Серебряный век! Время грандиозного расцвета русской культуры и искусства конца XIX начала XX века в постоянной связи с современными европейскими достижениями. Во многих из них Россия выступает в роли ведущей. В начале периода Болгария, страна с тысячелетней историей и культурой, колыбель славянской письменности и староболгарской книжности, только что освобождена с помощью России от пятивекового османского …

АКВАРЕЛЬ В БОЛГАРИИ В ПЕРИОД СЕРЕБРЯНОГО ВЕКА В РОССИИ. СЕРЕБРЯНЫЙ ВЕК АКВАРЕЛИ СЕГОДНЯ Read More »

Акварелът - графична или живописна техника?

Селма Тодорова Изкуството на акварела е най-бързо развиващата се изобразителна техника в наши дни. Някои наричат това явление „Сребърен век”, други „Златен век” на тази техника и това все повече се утвърждава с пространствата и признанието, които акварелът завзема в световен мащаб. Индустрията за художествени материали също способства за това развитие. Благодарение на горещата връзка между художници и производители на световни марки, демонстрации, спонсорства и

Акварелът - графична или живописна техника? Read More »

Акварель – графичная или живописная техника?

Сельма Тодорова В наши дни искусство акварели – стремительно развивающаяся изобразительная техника. Одни называют это явление «Серебряный век», другие – «Золотой век» акварели, что все больше подтверждается тем признанием акварели и тем пространством, которое акварель завоевывает в мировом масштабе. Развитию акварельной техники существенно способствует индустрия в области художественных материалов. Благодаря тесной связи между художниками и …

Акварель – графичная или живописная техника? Read More »

II МЕЖДУНАРОДНО ТРИЕНАЛЕ "ДУХЪТ НА АКВАРЕЛА" 2019

BULGARIA AND THE WORLD OF WATERCOLOR In July, two unique international events for the Watercolor took place. II International Triennial “WATERrcolor & SPIRIT” – Varna, 2019 and International Youth Watercolor Festival – Plovdiv, 2019. Both of the projects were organised by IWS – Bulgaria. In the festival city of Varna, the sea capital of Bulgaria, the …

II МЕЖДУНАРОДНО ТРИЕНАЛЕ "ДУХЪТ НА АКВАРЕЛА" 2019 Read More »

МЕЖДУНАРОДЕН МЛАДЕЖКИ ФЕСТИВАЛ НА АКВАРЕЛА 2019

Young artists need our complete attention, for they are our future. Moreover, some of the world-class watercolor masters are no more than 35 years old.  The International Watercolor Youth Festival was held in Plovdiv from 6-8 July as a continuation of the Triennial Festival in Varna and part of the program of Plovdiv – European …

МЕЖДУНАРОДЕН МЛАДЕЖКИ ФЕСТИВАЛ НА АКВАРЕЛА 2019 Read More »

bg_BGBG